Twitter

ฉลากติดสินค้า สติ๊กเกอร์ (Label)

ฉลากติดสินค้า สติ๊กเกอร์ (Label)

  • ฉลากสินค้า
  • ฉลากสินค้า
  • ฉลากสินค้า
  • ฉลากสินค้า
  • ฉลากสินค้า
  • ฉลากสินค้า

รับออกแบบและจัดทำฉลากติดสินค้า ใช้ติดผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มความสวยงาม อีกทั้งยังเป็นการโฆษณาร้านค้าของท่านเพื่อให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกด้วย สามารถใส่ลวดลาย รูปภาพ ได้ตามต้องการ และยังมีสติ๊กเกอร์หลากหลายแบบให้เลือกตามการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น สติ๊กเกอร์กระดาษขาวด้าน, สติ๊กเกอร์กระดาษขาวมัน, สติ๊กเกอร์พีวีซี, สติ๊กเกอร์พีพี, สติ๊กเกอร์ใส, สติ๊กเกอร์สีเงินเงา, สติ๊กเกอร์สีเงินด้าน, สติ๊กเกอร์สีทองเงา, สติ๊กเกอร์สีทองด้าน, สติ๊กเกอร์กระดาษคราฟท์, สติ๊กเกอร์สีน้ำตาล, สติ๊กเกอร์รุ้ง, สติ๊กเกอร์สีน้ำตาล, เป็นต้น

งานฉลากสินค้าพร้อมไดคัทเป็นดวงๆ มีตั้งแต่ A4, A3, จนถึงงานตารางเมตร